Laipni lūdzam vietnē Vietne

 
Meklēt
Temati
  Pieteikties/Izveidot kontu    

Sadaļas
· Sākums
· Aptaujas
· AvantGo
· Biedru saraksts
· Enciklopēdija
· Iesūti ziņas
· Kontakti
· Meklēt
· Privātās ziņas
· Rakstu arhīvs
· Statistika
· Tavs konts
· Temati
· Tīmekļa saites
· Top 10

Kas ir tiešsaistē
Pašreiz tiešsaistē ir 51 viesi/s un 0 reģistrēti biedri/s.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

Valodas
Izvēlies saskarnes valodu:


Vietne: Kopsim savu valodu

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

Eu
Kopsim savu valodu Latviešu valodā ir divskanis eu, nevis tā nav, kā apgalvojuši daži ļaudis, kas it kā ir latviešu valodas lietpratēji.

Taisnība – šis divskanis mūsu valodā sastopams reti, bet tas nenozīmē, ka tā nav. Arī divskaņi oi, ou sastopami reti, turklāt literārajā valodā tikai svešvārdos. Mūsu izloksnēs ir visi minētie divskaņi eu, oi, ou, tāpat kā tie ir literārajā valodā. Mūsu valodā ir arī vārds eu, kas ir izsauksmes vārds uzmanības pievēršanai.

Līdz 1946. gadam divskanis eu bija rakstu valodā un runā arī daudzos svešvārdos, gan sugasvārdos, gan īpašvārdos. Bet šajā laikā toreizējā padomijā valodniecībā valdīja akadēmiķa Marra mācība, kurš uzskatīja, ka valoda esot šķiriska parādība, un tad nu sociālismā valodai vajadzēja būt citādai nekā kapitālismā. Tā kā patiesībā tā nebija, tad dažādas pārmaiņas valodā ieviesa patvaļīgi. Viena no šādām pārmaiņām bija divskaņa eu tīša skaušana svešvārdos, ko noteica ar V. Lāča parakstītu lēmumu. Mēs tagad nosodām staļinismu, bet mūsu valodā marrisma un staļinisma recidīvi palikuši līdz mūsu dienām, un tos joprojām aizstāv daži, kas būtu saucami par postmarristiem.

Iesūtīja knakts on 20.10. 19:48 (12560 apskates)
(Lasīt tālāk... | 2578 bytes more | 152 komentāri | Score: 0)

Aizvietot, aizstāt
Kopsim savu valodu Jāņa Endzelīna grāmatiņā Dažādas valodas kļūdas un viņa rediģētajā Veltas Rūķes grāmatiņā Valodas un rakstības jautājumi teikts, ka vārdu aizvietot bieži lieto kā neizdevušos krievu valodas vārda zameščatj atdarinājumu. Latviski runājot, var aizvietot kādu priekšmetu kaut kur projām vai aiz kāda cita priekšmeta. Krievu zameščatj nozīmē latviskāks ir vecais vārdu savienojums vietā likt, piemēram, nevienu citu nevar viņa vietā likt. Var lietot arī vārdu aizstāt: viens cilvēks nevar aizstāt otra vietu. Tā rakstījuši J. Endzelīns un V. Rūķe.

Arī tagad šie aizrādījumi ņemami vērā, un nav jājauc vārdi aizvietot un aizstāt. Tomēr nereti vārds aizvietot gadās nevietā.

Iesūtīja knakts on 20.09. 19:23 (2229 apskates)
(Lasīt tālāk... | 2445 bytes more | 27 komentāri | Score: 0)

Metodiķis, metodists
Kopsim savu valodu Lielākajā daļā vārdnīcu skaidri redzams, ko nozīmē vārdi metodiķis un metodists. Īpašības vārds metodisks apzīmē ko tādu, kas attiecas uz metodiku (kas savukārt ir metožu kopums kādā nozarē). Metodiķis ir kādas nozares metodikas lietpratējs. Turpretim metodists ir kāda anglikāņu baznīcas novirziena piekritējs. Šāda nozīme minētajiem svešvārdiem latviešu valodā pazīstama jau vairāk nekā simt gadu.

Krievu valodā vārdam metodisks ieviesusies arī nozīme – sistemātisks, regulārs. 1984. gadā izdotajā Latviešu literārās valodas vārdnīcas 5. sējumā vārdam metodisks krieviskā nozīme diemžēl piedēvēta arī latviešu valodā. Ar to vārds metodisks kļūst pārprotams, jo pamatnozīme (tāds, kas attiecas uz metodiku) un krievu valodā manāmā nozīme ir visai atšķirīgas.

Iesūtīja knakts on 09.09. 11:37 (2015 apskates)
(Lasīt tālāk... | 2260 bytes more | 27 komentāri | Score: 0)

R un L bērnu valodā
Kopsim savu valodu Valodas mācīšanās bērniem ir sarežģīta. Tā atkarīga no dažādiem apstākļiem – apkārtējiem cilvēkiem, bērnu iedzimtības, veselības un citiem. Bieži gadās, ka bērni ar grūtībām runā dažas skaņas. Šoreiz par divām – r un l.

R skaņu maziem bērniem ir grūti izrunāt, tāpēc viņi to nereti izlaiž, aizstāj ar kādu citu skaņu – l vai j, kā arī runā nepareizi. Bērni saka, piemēram, prasīt vietā pasīt, Pēteris vietā – Pētelis, der vietā – dej.

Iesūtīja knakts on 03.09. 16:53 (4405 apskates)
(Lasīt tālāk... | 2408 bytes more | 59 komentāri | Score: 0)

Vēlēšanas un vēlēšanās
Kopsim savu valodu Nereti aiz paviršības vai neuzmanības tiek jaukti vārdi, kas skan līdzīgi, bet kam ir atšķirīga nozīme. Arī vārdi vēlēšanas un vēlēšanās apzīmē pavisam dažādas lietas. Vēlēšanas notiek, lai ievēlētu deputātus vai citas amatpersonas, bet vēlēšanās ir tad, ja kaut ko vēlamies.

Vārds vēlēšanas lietojams tikai daudzskaitlī tāpat kā citi daudzskaitlinieki. Bet atgriezeniskais lietvārds vēlēšanās var būt abos skaitļos, tikai jāatceras, ka atgriezeniskajiem lietvārdiem nav datīva un lokatīva, bet daudzskaitlī arī instrumentāļa, tāpēc teikums jāveido tā, lai nebūtu vajadzīgi šie locījumi.

Iesūtīja knakts on 27.08. 14:02 (1670 apskates)
(Lasīt tālāk... | 2022 bytes more | komentāri? | Score: 0)

Prezidenti...
Kopsim savu valodu – Kā tu domā, cik Latvijā ir prezidentu?

– Vīķes-Freibergas kundze un Emša kungs.

– Tu domā divus – Valsts prezidenti un Ministru prezidentu. Vēl taču ir Latvijas Bankas prezidents Rimševiča kungs.

– Pareizi. Tātad ir trīs prezidenti.

– Bet vai tev nav gadījies dzirdēt, ka arī citām bankām ir prezidenti?

– Tad jau prezidentu būs vēl vairāk.

Iesūtīja knakts on 17.08. 17:39 (3446 apskates)
(Lasīt tālāk... | 2223 bytes more | 64 komentāri | Score: 0)

Izdot un pārdot nosaukumus?
Kopsim savu valodu Bieži nevietā tiek lietots vārds nosaukums, atdarinot krievu valodu.

"Katalogā ievietoti visi nosaukumi, ko mēs šogad izdosim." "Mūsu redakcijas portfelī jau ir vienpadsmit nosaukumu, ko esam sākuši rediģēt." "Pērn mēs izdevām veselus piecdesmit nosaukumus."

Šādējādi apgādu darbinieki stāsta par grāmatu izdošanu vai rediģēšanu. Izklausās, ka gatavojas laist klajā nevis grāmatas, bet tikai to nosaukumus. Labāk būtu teikt citādi.

"Katalogā minētas visas grāmatas (nevis – ievietoti nosaukumi), ko mēs šogad izdosim." "Mūsu redakcijā jau ir vienpadsmit manuskriptu (nevis nosaukumu), ko esam sākuši rediģēt." "Pērn mēs izdevām pavisam piecdesmit grāmatu (nevis – piecdesmit nosaukumus)."

Iesūtīja knakts on 16.08. 16:36 (1568 apskates)
(Lasīt tālāk... | 2397 bytes more | komentāri? | Score: 0)

Darbaholiķis?
Kopsim savu valodu Kopš 2001. gada arvien biežāk manāmi vārdi darbaholiķis, darbaholisms un citi līdzīgi. Tie radušies pēc vārdiem alkoholiķis, alkoholisms līdzības. Tiem savukārt pamatā ir arābu vārds al-kohl, al-kuhl vai al-kohol, kas nozīmē – smalks pulveris, bezkrāsains ķīmisks organisks savienojums ar raksturīgu smaržu un spēju apreibināt, kam raksturīga hidroksila atomu grupa; dzērieni ar alkoholu ir vīns, alus, degvīns dažādos veidos.

Alkoholisms ir organisma saindēšanās ar alkoholu, to pārmērīgi lietojot. Tā teikts dažādās vārdnīcās, kur skaidroti vārdi alkohols un alkoholisms. Alkoholiķis ir cilvēks, kas pārmērīgi lieto alkoholu, kaitēdams vispirms sev un pēc tam citiem.

Iesūtīja knakts on 05.08. 17:31 (4335 apskates)
(Lasīt tālāk... | 2788 bytes more | 58 komentāri | Score: 0)

Grasīties
Kopsim savu valodu Latviešu valodā ir vārds grasīties. To lieto vairākās nozīmēs: draudēt, gatavoties, taisīties un citās. Pēdējos gados plašas saziņas līdzekļos visbiežāk šis vārds lietots ar nozīmi – gatavoties, taisīties.

"Valdība šodien grasās lemt, ko izraudzīt par KNAB priekšnieku." "Celulozes rūpnīcu grasās celt Daugavas krastā." "Mēs zinājām, ka režisors grasās uzņemt jaunu filmu." "Par spīti teroristu draudiem Koreja negrasās atsaukt savus karavīrus no Irākas." "Rajona padomes vadītājs no amata atkāpties negrasās." "Lielbritānija grasās marihuānu pasludināt par atļautu vieglo narkotiku."

Iesūtīja knakts on 27.07. 14:16 (4081 apskates)
(Lasīt tālāk... | 2041 bytes more | 60 komentāri | Score: 0)

Augstāk, zemāk
Kopsim savu valodu Bieži manāmi teikumi, kuros vārds augstāk lietots ar nozīmi iepriekš. Gandrīz nevienā latviešu valodas vārdnīcā, arī lielākajās, nav teikts, ka vārdu augstāk varētu lietot ar šādu nozīmi. Tātad – ir visai vienprātīgs atzinums nelietot vārdu augstāk vārda iepriekš vietā.

Kļūdas šai ziņā gadās galvenokārt rakstu, nevis runas valodā, domājot, ka iepriekš rakstītais it kā atrastos augstāk. Tomēr ļoti bieži laikrakstā, žurnālā vai grāmatā šis iepriekšējais izteikums nav augstāk, bet gan ir blakus vai zemāk novietotā salikumā. Tāpēc vārda augstāk lietojams šādos gadījumos rada pārpratumus.

Iesūtīja knakts on 21.07. 17:50 (2460 apskates)
(Lasīt tālāk... | 2647 bytes more | 41 komentāri | Score: 0)

Aptauja
Kas top pirmā?

Nozīme
ValodaRezultāti
Aptaujas

Balsis 43

Pieteikties
Lietotājvārds

Parole

Drošības kods: Drošības kods
Ievadi drošības kodu

Vai tev vēl nav sava konta? Tu vari sev tādu izveidot. Kā reģistrētam lietotājam tev būs vairākas priekšrocības, kā apdaru izvēle, komentāru konfigurācija un iesūtīšana.

Agrāki raksti
13.07.
· Stādīt jautājumu?
09.07.
· Kopumā
08.07.
· Sportistisks?
05.07.
· Sievietes partija?
18.05.
· Izcils demagogs?
12.05.
· Ar pavisam?
29.04.
· Blaumaņa un tagadējo avīžu valoda
13.04.
· Realizēt
02.04.
· Krišjānis Barons
27.03.
· Kā veidojam teikumus?

Vecāki raksti

Informācija

Powered by PHP-Nuke

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.47 Seconds